INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA P/ COVID 19

 

ZAPRASZAMY NA SZCZEPIENIE P/COVID 19  OSOBY W WIEKU 60+, CHCĄCE PRZYJĄĆ II DAWKĘ PRZYPOMINAJĄCĄ. KONIECZNY JEST ODSTĘP CO NAJMNIEJ  4 MIESIĘCY OD PODANIA  I DAWKI PRZYPOMINAJĄCEJ.

ZE SZCZEPIENIA MOGĄ TAKŻE SKORZYSTAĆ OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 12 ROK ŻYCIA Z NIEDOBORAMI ODPORNOŚCI Z ZACHOWANIEM PODOBNEGO ODSTĘPU CZASOWEGO.

ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE W NASZYCH PLACÓWKACH LUB TELEFONICZNIE .

POCZĄTKOWO SZCZEPIENIA BĘDĄ REALIZOWANE W PUNKCIE SZCZEPIEŃ P/COVID 19 W PRZYCHODNI REJONOWEJ W ŻABNIE. W MIARĘ WZRASTAJĄCEGO ZAINTERESOWANIA SZCZEPIENIAMI URUCHOMIMY PUNKTY SZCZEPIEŃ W OŚRODKACH ZDROWIA W NIEDOMICACH ORAZ WIETRZYCHOWICACH.

PRZYJĘCIE DOTYCHCZASOWYCH SZCZEPIEŃ ORAZ PRZEBYCIE ZACHOROWANIA, ZWŁASZCZA W OKRESIE POWYŻEJ 6 MIESIĘCY NIE STANOWI DOSTATECZNEJ OCHRONY PRZED CIĘŻKIM PRZEBIEGIEM KOLEJNEGO ZACHOROWANIA.

DOMINUJĄCE OBECNIE WARIANTY OMIKRONA CECHUJĄ SIĘ DUŻĄ ZAKAŹNOŚCIĄ, CO OZNACZA ŻE OSOBA CHORA MOŻE PRZENIEŚĆ CHOROBĘ NAWET NA 20-30 OSÓB. ZACHOROWANIA MAJĄ NA SZCZĘŚCIE W WIĘKSZOŚCI  PRZEBIEG ŁAGODNY, DAJĄC OBJAWY ZE STRONY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH PRZYPOMINAJĄCE PRZEZIĘBIENIE. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄ BÓLE GARDŁA, BÓLE GŁOWY, STAN PODGORĄCZKOWY ORAZ KASZEL.

APELUJEMY O ROZSĄDNE ZACHOWANIE SIĘ W PRZYPADKU POSIADANIA  POWYŻSZYCH OBJAWÓW, POZOSTANIE PRZEZ OKOŁO 7 DNI W DOMU, PRZESTRZEGANIE ZASAD DYSTANS-DEZYNFEKCJA-MASECZKA W STOSUNKU DO OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KONTAKCIE. ZALECAMY WYKONANIE TESTU ANTYGENOWEGO SAMODZIELNIE LUB ZGŁOSZENIE SIĘ  DO LEKARZA. NIEPOWIKŁANY PRZEBIEG CHOROBY WYMAGA STOSOWANIA LECZENIA OBJAWOWEGO. ZDARZAJĄ SIĘ CIĘŻKIE PRZYPADKI WYMAGAJĄCE HOSPITALIZACJI. DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ OSÓB NAJSTARSZYCH, OBCIĄŻONYCH WIELOCHOROBOWOŚCIĄ.

W CHWILI OBECNEJ NIE OBOWIĄZUJE KWARANTANNA ANI IZOLACJA.

 

FORMULARZ ZAPISU NA TEST DLA WSPÓŁDOMOWNIKA OSOBY ZAKAŻONEJ

 

Na stronie Domowej Opieki Medycznej został uruchomiony specjalny formularz zapisu na test w kierunku SARS-CoV-2 dla współdomownika osoby zakażonej SARS-CoV-2. Formularz jest przeznaczony zarówno dla osób pełnoletnich, jak i dzieci. Powinien być wypełniony przez osobę zainteresowaną, a w przypadku dziecka przez rodzica lub opiekuna.

Od 15 12 2021 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby mieszkające z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, mimo szczepienia lub posiadania statusu ozdrowieńca, podobnie jak osoby nieszczepione lub nie będące ozdrowieńcami muszą poddać się testowi na obecność koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w przypadku osób dorosłych zlecenie na test generowane jest po wypełnieniu formularza na stronie DOM https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa i podpisaniu profilem zaufanym lub po kontakcie konsultanta (w przypadku braku podpisu profilem zaufanym). W przypadku dziecka obligatoryjne jest wykorzystanie Profilu Zaufanego.

W przepisach zapisano wprowadzenie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej. Warunkiem tym jest uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Osobom, które zostały skierowane na test w kierunku SARS-CoV-2, kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu.

Test w przypadku osób szczepionych lub będących ozdrowieńcami może być wykonany już w następnym dniu po uzyskaniu pozytywnego wyniku przez chorego domownika.

W stosunku do domowników nie posiadających takiego statusu najwcześniejszy termin to pierwszy dzień  po zakończeniu izolacji chorego współdomownika.

LEKARZE POZ SĄ ZOBOWIĄZANI DO WYSTAWIENIA SKIEROWANIA TYLKO DLA PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH DOJAZDU KARETKI WYMAZOWEJ, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH NIE MAJĄ TAKIEGO OBOWIĄZKU.

 

Nowe zasady obowiązkowej kwarantanny i testów domowników osób zakażonych SARS-CoV-2

 

15.12.2021 w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady dotyczące kwarantanny dla współmieszkańców (domowników) osób zakażonych SARS-CoV-2 przebywających w izolacji.

Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia uzyskania przez osobę zakażoną pozytywnego wyniku testu niezależnie od wcześniejszego szczepienia lub statusu ozdrowieńca.

Kwarantanna nakładana jest automatycznie z mocy prawa na wszystkich domowników zamieszkujących razem z osobą chorą na COVID-19 i trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby z dodatnim wynikiem badania.

 

Osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy mogą zostać zwolnione z obowiązkowej kwarantanny domowników pod warunkiem uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Test powinien być wykonany po stwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.

Rozporządzenie nie określa, kto powinien zlecić test dla domowników w takiej sytuacji ani nie podaje dokładnego czasu, w którym należy wykonać badanie.

Na stronie Domowej Opieki Medycznej gov.pl udostępniono formularz umożliwiający samodzielne zapisanie się na test domownika osoby zakażonej SARS-CoV-2: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika?fbclid=IwAR063mxfEXIw6XC-Aw8PEBQW-J_eEEWQVtRvwL_PzrnOSxGd6XawlwZFoX0

Na stronie formularza Ministerstwo Zdrowia informuje, że na test należy zgłosić się po otrzymaniu pozytywnego wyniku przez domownika. Badanie wykonane w tym samym dniu, w którym domownik uzyskał wynik pozytywny, nie zwalnia z kwarantanny. Oznacza to że w przypadku osób zaszczepionych lub ozdrowieńców może to być dzień następny.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami przez formularz nie można zamówić karetki wymazowej, a zlecenie na test w kierunku SARS-CoV-2 może wystawić każdy lekarz POZ oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Zasady kwarantanny domowników, którzy nie są zaszczepieni i nie mają statusu ozdrowieńca nie zmieniły się: jej skrócenie jest możliwe pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu molekularnego przez osobę odbywającą taką kwarantannę, wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby chorej zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.

Pełna treść rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002311/O/D20212311.pdf

 

Informacja dotycząca znaczenia testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-Cov-2

 

A. Pacjent u którego wystąpiły objawy sugerujące zachorowanie na covid 19 :

1. Test antygenowy dodatni potwierdza zachorowanie

2. Test antygenowy ujemny nie wyklucza zachorowania i wymaga powtórnej weryfikacji testem PCR. Jeżeli także on jest ujemny to dopiero wtedy należy uznać że mamy niskie prawdopodobieństwo zakażenia. Dodatni wynik PCR potwierdza zakażenie.

Pamiętaj, że ujemny test antygenowy nie wyklucza zakażenia. Jeżeli wykonałeś go we własnym zakresie i masz objawy infekcji zwróć się do lekarza o jego weryfikację testem PCR.

B. Pacjent bezobjawowy z kontaktu, badanie wykonane po co najmniej 7 dniach od kontaktuznaczenie interpretacyjne testów jest zgodne z powyższym.

C. Pacjent bezobjawowy wykonujący badanie przesiewowe

1. Test antygenowy ujemny nie wymaga dalszego potwierdzania testem PCR

2. Test antygenowy dodatni wymaga wykonania testu PCR i jeżeli jest ujemny to osoba badana ma niskie prawdopodobieństwo zakażenia. Jeżeli PCR jest dodatni to potwierdza zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Dotyczy bezpłatnych szczepień p/grypie oraz p/covid 19

 

Zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok życia na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.

Można je wykonać we wszystkich placówkach SG ZOZ Żabno.

 

Zapraszamy także na szczepienie p/covid 19, z którego  mogą skorzystać:

 • wszystkie osoby które ukończyły 12 rok życia i nie były dotychczas szczepione,
 • oraz wszystkie osoby które przyjęły dawki szczepienia podstawowego i minęło 6 miesięcy od ostatniego szczepienia, w tym dla osób powyżej 50 roku życia  5 miesięcy.

REJESTRACJA CHORYCH TYLKO TELEFONICZNIE

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU ZE ZNACZNYM PRZYROSTEM INFEKCJI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, OBEJMUJĄCYCH COVID 19, GRYPĘ, PARAGRYPĘ ORAZ WYWOŁANE WIRUSAMI RSV PROSI SIĘ O DOKONYWANIE REJESTRACJI CHORYCH TELEFONICZNIE.

POZWOLI TO UNIKNĄĆ KONTAKTU  BEZPOŚREDNIEGO CHOREGO INFEKCYJNEGO Z CHORYM NIEINFEKCYJNYM  ORAZ PACJENTEM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO SZCZEPIENIA.

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU KAŻDY CHORY Z OBJAWAMI INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH, OBJAWAMI OGÓLNYMI W POSTACI GORĄCZKI, OSŁABIENIA, BÓLI MIĘŚNIOWYCH  A TAKŻE Z OBJAWAMI ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO / BIEGUNKA, WYMIOTY / Z TOWARZYSZĄCYMI OBJAWAMI OGÓLNYMI WYMIENIONYMI POWYŻEJ POWINIEN ZOSTAĆ SKIEROWANY NA DIAGNOSTYKĘ W KIERUNKU COVID 19.

POSTĘPOWANIE POWYŻSZE DOTYCZY CHORYCH NIESZCZEPIONYCH, SZCZEPIONYCH – NIEZALEŻNIE OD RODZAJU SZCZEPIONKI, ILOŚCI DAWEK I CZASU JAKI UPŁYNĄŁ OD JEJ PRZYJĘCIA ORAZ OZDROWIEŃCÓW. UZASADNIENIEM TAKIEGO POSTĘPOWANIA JEST BRAK MOŻLIWOŚCI ZRÓŻNICOWANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH CHORÓB NA PODSTAWIE ZGŁASZANYCH OBJAWÓW KLINICZNYCH I BADANIA CHOREGO.

RÓWNOCZEŚNIE ZALECA SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZASAD DOTYCZĄCYCH DEZYNFEKCJI, NOSZENIA MASECZEK  W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU NIE MNIEJ NIŻ 1,5 METRA.

OSOBY ZDROWE, KTÓRE DO TEJ PORY NIE ZDECYDOWAŁY SIĘ NA SZCZEPIENIE P/COVID 19 ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY PROFILAKTYKI.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIE P/GRYPIE

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. W dniu zgłoszenia do lekarza pacjent zostanie zakwalifikowany i poddany szczepieniu.

Wszystkie zamawiane szczepionki są równoważne wobec siebie, co oznacza że wywierają takie samo działanie, mają taką samą skuteczność i bezpieczeństwo.

Bezpłatne szczepionki przeciw grypie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 obejmują:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA SZCZEPIENIE P/COVID 19, KTÓRZY DO TEJ PORY NIE SKORZYSTALI Z TEJ FORMY PROFILAKTYKI

Równocześnie informujemy o możliwości przyjęcia 3 dawki p/covid 19 przez osoby powyżej 50 roku życia. Warunkiem przystąpienia do szczepienia jest odstęp 6 miesięcy od przyjęcia drugiej dawki szczepionek dwudawkowych  produkowanych przez firmy Pfizer, Moderna, Astra Zeneca.

Ten sam warunek dotyczy pacjentów którzy przyjęli 1 dawkę szczepionki firmy Johnson&Johnson.

Wszyscy chętni otrzymają szczepionkę firmy Pfizer, niezależnie od tego czym byli szczepieni wcześniej.

Zarówno dla osób chcących przyjąć  pierwszą dawkę szczepienia jak i dla tych którzy chcą przyjąć dawkę przypominającą / trzecią dawkę / konieczna jest e- rejestracja, dostępna w Żabnie, Niedomicach oraz Wietrzychowicach. Obowiązują te same zasady rejestracji jak dotychczas.

 

Apel dotyczący szczepienia p/ covid 19

 

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Żabno z apelem o skorzystanie ze szczepienia p/covid 19, Jest to jedyna możliwość zabezpieczenia siebie i najbliższych przed ciężkim zachorowaniem na covid 19 oraz przed zgonem. Struktura zgonów z powodu covid pokazuje że ponad 99% to chorzy nieszczepieni.

Dotychczasowe badania potwierdzają skuteczność u bardzo wysokiego odsetka osób zaszczepionych. Jeżeli dochodzi do zachorowania to ma ono łagodny przebieg i nie prowadzi do ciężkich powikłań.

 

W dwóch falach zachorowań w 2020 roku zgony występowały głównie u seniorów, którzy nie byli poddani szczepieniu z uwagi na brak w tym czasie takiej możliwości. W trakcie ostatniej wiosennej fali dominowały zgony osób poniżej 60 roku życia, które czekały w kolejce na przewidziany dla nich termin szczepienia. Redukcja zachorowań i zgonów wśród seniorów, którzy korzystali ze szczepień stanowi dowód na ich skuteczność. Dotyczy to głównie pacjentów z wielochorobowością. To właśnie oni odnoszą najwięcej korzyści ze szczepienia. Teraz sytuacja jest komfortowa bo szczepionki czekają na chętnych.

Nie czekajmy bezczynnie na kolejną falę pandemii, zabezpieczmy się przed nią, wykażmy zrozumienie oraz dobrą wolę i przyczyńmy się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszej gminy.

Wysoki odsetek wyszczepienia daje populacji odporność zbiorową i pozwala uniknąć dokuczliwych restrykcji. Osoby zaszczepione zapewne nie zostaną nimi objęte, będą mogły w miarę normalnie funkcjonować.

Mniej zachorowań infekcyjnych poprawia dostęp do diagnostyki i leczenia pacjentów z innymi chorobami, w tym onkologicznymi i wymagającymi planowych operacji. Szczepienia przyczynią się zatem do lepszej kondycji wszystkich obszarów ochrony zdrowia.

Obawy przed szczepieniem ma zapewne spora część populacji, ale tak naprawdę odsetek osób z objawami niepożądanymi jest niewielki. Korzyści ze szczepienia są olbrzymie bo chronią nasze życie.

Liczymy na zdecydowanie większe zainteresowanie i pozytywną decyzję u osób poniżej 40 roku życia, gdyż jest to grupa z niskim odsetkiem zaszczepionych.

Z poważaniem
Kierownictwo i personel SG ZOZ Żabno

 

Podstawowe informacje dotyczące programu „Profilaktyka 40 plus”

 1. Program dotyczy osób od 40 roku życia
 2. Od 1 lipca po wypełnieniu ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań. Następnie pacjenci mogą zapisać się na badania w placówce, która realizuje program. Na dzień dzisiejszy trwa proces zgłaszania się podmiotów realizujących e skierowania. Zakłada się brak rejonizacji podobnie jak przy szczepieniach p/covid 19.
 3. Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na badania w ramach programu za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej.
 4. „Profilaktyka 40 plus” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
 5. PAKIET BADAŃ LABORATORYJNYCH BĘDZIE DOBIERANY INDYWIDUALNIE, STOSOWNIE DO OBCIĄŻENIA CZYNNIKAMI RYZYKA WYSTĄPIENIA ZABURZEŃ LIPIDOWYCH, CUKRZYCY ORAZ RAKA JELITA GRUBEGO.
  POZ NIE WYSTAWIA SKIEROWAŃ NA BADANIA.
 6. Pakiet badań dla kobiet zawiera: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale.
 7. Pakiet dla mężczyzn zawiera: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale oraz PSA (badanie w kierunku raka prostaty).
 8. Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera: pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę miarowości rytmu serca, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).
 9. Program „Profilaktyka 40 plus” będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

DOTYCZY SZCZEPIEŃ P/COVID 19

Zachęcamy do zapisywania się na szczepienie p/covid 19. Na dzień dzisiejszy szczepienie może przyjąć każda osoba która ukończyła 12 rok życia.

Prosimy o zachowanie rozsądku i nie lekceważenie znaczenia covid 19.

Szczepienia są jedynym, potwierdzonym licznymi badaniami skutecznym atrybutem walki z tą groźną chorobą. Korzyści ze stosowania szczepienia zdecydowanie przewyższają  ryzyko wystąpienia niepożądanych objawów poszczepiennych.

Pojawiające się kolejne mutacje cechują się coraz większą zaraźliwością, co oznacza że chora osoba w następstwie kilkunastosekundowego kontaktu może zakazić 6-8 osób.

Dominujący obecnie wirus delta może swobodnie szerzyć się z uwagi na niski stopień wyszczepienia polskiej populacji, który szacuje się na około 50-55%, a naszej lokalnej populacji na poziomie 25-30 %. Aby uzyskać odporność populacyjną w stosunku do wariantu delta należy zaszczepić około 90% populacji  a nie 70% jak dla wcześniejszych wariantów .

Nie odwlekajmy decyzji o szczepieniu na okres po wakacjach, kierując się obecnymi wskaźnikami dotyczącymi zachorowań i zgonów. Nie łudźmy się że słoneczna pogoda pokona koronawirusa.

Zgodnie z przewidywaniami epidemiologów należy spodziewać się kolejnej fali pandemii z końcem wakacji. Jej skala zależy od rozsądku i odpowiedzialności nas wszystkich, dlatego zadbajmy o zdrowie naszej populacji i zaszczepmy się w jak największej ilości, szanując zdanie osób odmawiających szczepienia z przyczyn merytorycznych.

Nie dopuśćmy do ponownych problemów w funkcjonowaniu placówek służby zdrowia, pamiętając że szczepienie chroni nas przez ciężkim  covid 19, wymagającym podłączenia do respiratora i co najważniejsze przed zgonem.

 

TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

 NFZ uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu ( TPK)

 Dzwoniąc pod  bezpłatny numer TPK:  800-137-200
 Pacjenci otrzymają  niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych,
w godzinach od 8:00 do 18:00
w weekendy oraz święta

w ramach Opieki Całodobowej.

W ramach TPK uzyskasz:

•    poradę medyczną
•    e- receptę
•    e- skierowanie
•    e- zwolnienie

Więcej na https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/tpk-twoja-pomoc-...

Obowiązujący kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19

SZCZEPIENIE P/COVID 19

 

Zapraszamy kolejne grupy wiekowe do rejestracji na szczepienie p/covid 19:

 • Od 22 03 2021 początek rejestracji roczników 1955 i 1956
 • Od 23 03 2021 start rejestracji roczników 1957 – 1961

Z przyjemnością informujemy że do 18 03 2021 podaliśmy łącznie 1538 dawek szczepionki, w tym 907 osób otrzymało 1 dawkę a 631 osób 2 dawkę. Wykorzystano wszystkie dostarczone dawki, a dodatkowo aby nie stracić terminów w związku z niezgłoszeniem się lub brakiem kwalifikacji pacjentów na szczepienie 2 dawką pozyskano dodatkowe 8 dawek.

Zachęcamy wszystkie osoby do skorzystania ze szczepienia. Jest ono w tej chwili najważniejszą formą profilaktyki, dającą ochronę przed zachorowaniem na najcięższe postaci covid 19, które często kończą się zgonem. Szczepienia populacyjne umożliwią także stopniowy powrót do długo oczekiwanej normalności.

Dowodem na skuteczność szczepienia p/covid 19 jest malejący odsetek osób najstarszych w grupie chorych wymagających hospitalizacji. Osoby zaszczepione posiadają kilkunastokrotnie wyższe wartości przeciwciał chroniących przed zachorowaniem w stosunku do osób, które przebyły covid 19.

W chwili obecnej dominują zachorowania wywołane przez wariant brytyjski wirusa SARS-Cov-2, charakteryzującego się łatwym rozprzestrzenianiem i olbrzymią zjadliwością, co przekłada się na bardzo duże obłożenie łóżek szpitalnych. Znaczna ilość osób hospitalizowanych wymaga podłączenia do respiratora.

Szczególnie apelujemy do osób młodych o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń z uwagi na niekorzystne dla nich aktualne statystyki, dotyczące osób hospitalizowanych, będących w ciężkim stanie. Poza tym z uwagi na mobilność jest to największa grupa przyczyniająca się do transmisji wirusa.

SZCZEPIENIE P/ COVID 19

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI
DOTYCZĄCYMI SZCZEPIENIA P/COVID 19

HARMONOGRAM REJESTRACJI ORAZ SZCZEPIEŃ OD 10.03.2021  

GRUPA

DATA REJESTRACJI

DATA SZCZEPIENIA

I B -  po przeszczepach, pacjenci z chorobami nowotworowymi oraz mechanicznie wentylowani

10.03.2021 
ŚRODA / ROZPOCZĘCIE/

22.03 – 28.03.2021

ROCZNIK 1952

11.03 - 13.03 
CZWARTEK – SOBOTA

Od 22.03.2021

ROCZNIK 1952 – 1954

18.03 - 20.03 
CZWARTEK – SOBOTA

Po 22.03.2021

ROCZNIK 1952 – 1956

22.03 - 24.03 
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA

Po 22.03.2021

GRUPA 70+

25.03 - 27.03  
CZWARTEK – SOBOTA

Po 22.03.2021

* DATY SZCZEPIENIA ROCZNIKÓW 1953 - 1956 BĘDĄ PODAWANE PO ICH UZYSKANIU Z MINISTERSTWA ZDROWIA

 

SCHEMATY SZCZEPIEŃ P/COVID 19 NA PODSTAWIE KOMUNIKATU MINISTRA ZDROWIA Z 06.03.2021 r.

1. PFIZER I MODERNA II DAWKA DO 42 DNI / 6 TYGODNI PO I DAWCE

2. ASTRAZENECA II DAWKA DO 84 DNI / 12 TYGODNI PO I DAWCE

3. PACJENT PO PRZEBYTYM COVID 19  I DAWKA DO 180 DNI / 6 MIESIĘCY OD DODATNIEGO TESTU NIEZALEŻNIE OD CIĘŻKOŚCI PRZEBIEGU CHOROBY

 

ZMIANY DOTYCZĄ PACJENTÓW ZAREJESTROWANYCH NA I DAWKĘ OD 08 03 2021 !!!

INFORMUJEMY, ŻE JEDYNIE OSOBY Z GRUPY 70+ ORAZ IB MAJĄ ZAGWARANTOWANE SZCZEPIENIE PREPARATAMI FIRM PFIZER I MODERNA

ZGODNIE Z  DECYZJĄ MINISTERSTWA ZDROWIA Z DNIA 05 03 2021 OSOBY 69 LAT I MŁODSZE BĘDĄ SZCZEPIONE PREPARATEM FIRMY ASTRAZENECA

 

Strony