FORMULARZ ZAPISU NA TEST DLA WSPÓŁDOMOWNIKA OSOBY ZAKAŻONEJ

 

Na stronie Domowej Opieki Medycznej został uruchomiony specjalny formularz zapisu na test w kierunku SARS-CoV-2 dla współdomownika osoby zakażonej SARS-CoV-2. Formularz jest przeznaczony zarówno dla osób pełnoletnich, jak i dzieci. Powinien być wypełniony przez osobę zainteresowaną, a w przypadku dziecka przez rodzica lub opiekuna.

Od 15 12 2021 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby mieszkające z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, mimo szczepienia lub posiadania statusu ozdrowieńca, podobnie jak osoby nieszczepione lub nie będące ozdrowieńcami muszą poddać się testowi na obecność koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w przypadku osób dorosłych zlecenie na test generowane jest po wypełnieniu formularza na stronie DOM https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa i podpisaniu profilem zaufanym lub po kontakcie konsultanta (w przypadku braku podpisu profilem zaufanym). W przypadku dziecka obligatoryjne jest wykorzystanie Profilu Zaufanego.

W przepisach zapisano wprowadzenie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej. Warunkiem tym jest uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Osobom, które zostały skierowane na test w kierunku SARS-CoV-2, kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu.

Test w przypadku osób szczepionych lub będących ozdrowieńcami może być wykonany już w następnym dniu po uzyskaniu pozytywnego wyniku przez chorego domownika.

W stosunku do domowników nie posiadających takiego statusu najwcześniejszy termin to pierwszy dzień  po zakończeniu izolacji chorego współdomownika.

LEKARZE POZ SĄ ZOBOWIĄZANI DO WYSTAWIENIA SKIEROWANIA TYLKO DLA PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH DOJAZDU KARETKI WYMAZOWEJ, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH NIE MAJĄ TAKIEGO OBOWIĄZKU.