Zapotrzebowanie na leki stałe

 

Zapotrzebowanie na leki stałe - wdrażamy celem przetestowania.

 

“Zapotrzebowanie na leki stałe / Zaopatrzenie medyczne” ma na celu usprawnienie procesu zaopatrywania pacjentów w leki, które przyjmują regularnie. Projekt ten dąży do zwiększenia efektywności i wygody w dostępie do leków stałych dla pacjentów.

Materiały do pobrania:
Zapotrzebowanie na leki stałe / Zaopatrzenie medyczne

 

Ogłoszenie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie informuje, że w okresie od 28 lipca do 30 listopada 2023 roku wykonuje bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt w wieku 14 lat, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji Zadania w 2022 roku ale nie otrzymały one wszystkich dawek szczepienia podstawowego i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2023 roku oraz innych dziewcząt urodzonych w latach 2005-2009, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

Szczepieniami objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe na terenie gminy Wietrzychowice.

Rodzice dziewcząt niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Wietrzychowice do Samodzielnego Gminnego zgłaszają się do szczepienia.

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie
zatrudni lekarza POZ, warunki zatrudnienia oraz płacowe do uzgodnienia.

Praca w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łęgu Tarnowskim
(5km od Tarnowa).
Telefon kontaktowy 509 223 567

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie jako realizator programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2021-2027” w 2022 r. informuje, że w okresie od 25 lipca do 2 grudnia 2022 r. wykonuje nieodpłatnie szczepienia dzieci przeciwko meningokokom, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia.

Programem objęte są dzieci do 2 lat, w tym kończące w roku kalendarzowym 2 lata (urodzone w 2020 r.). Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe na terenie Gminy Żabno oraz na terenie  Gminy Wietrzychowice.

Rodzice dzieci niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno i Gminy  Wietrzychowice.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie jako realizator szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 r. informuje, że w okresie od 25 lipca do 2 grudnia 2022 r. wykonuje nieodpłatnie szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

Programem objęte są dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w 2009 r.), które nigdy nie były szczepione p. HPV, jak i te, które rozpoczęły szczepienie ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego. Programem objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe  na terenie Gminy Żabno oraz na terenie Gminy  Wietrzychowice.

Rodzice dziewcząt niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno i  Gminy Wietrzychowice.

 

Informacja

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie

realizuje

program szczepień ochronnych dla dziewczynek z rocznika 2009 przeciwko HPV

 

Wirus brodawczaka odpowiedzialny za raka szyjki macicy, sromu, pochwy, zmiany przednowotworowe, rak odbytu, brodawki narządów płciowych.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno.

 

Strony