Ogłoszenie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie informuje, że w okresie od 28 lipca do 30 listopada 2023 roku wykonuje bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt w wieku 14 lat, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji Zadania w 2022 roku ale nie otrzymały one wszystkich dawek szczepienia podstawowego i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2023 roku oraz innych dziewcząt urodzonych w latach 2005-2009, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

Szczepieniami objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe na terenie gminy Wietrzychowice.

Rodzice dziewcząt niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Wietrzychowice do Samodzielnego Gminnego zgłaszają się do szczepienia.

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie
zatrudni lekarza POZ, warunki zatrudnienia oraz płacowe do uzgodnienia.

Praca w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łęgu Tarnowskim
(5km od Tarnowa).
Telefon kontaktowy 509 223 567

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie jako realizator programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2021-2027” w 2022 r. informuje, że w okresie od 25 lipca do 2 grudnia 2022 r. wykonuje nieodpłatnie szczepienia dzieci przeciwko meningokokom, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia.

Programem objęte są dzieci do 2 lat, w tym kończące w roku kalendarzowym 2 lata (urodzone w 2020 r.). Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe na terenie Gminy Żabno oraz na terenie  Gminy Wietrzychowice.

Rodzice dzieci niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno i Gminy  Wietrzychowice.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie jako realizator szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 r. informuje, że w okresie od 25 lipca do 2 grudnia 2022 r. wykonuje nieodpłatnie szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

Programem objęte są dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w 2009 r.), które nigdy nie były szczepione p. HPV, jak i te, które rozpoczęły szczepienie ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego. Programem objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe  na terenie Gminy Żabno oraz na terenie Gminy  Wietrzychowice.

Rodzice dziewcząt niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno i  Gminy Wietrzychowice.

 

Informacja

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie

realizuje

program szczepień ochronnych dla dziewczynek z rocznika 2009 przeciwko HPV

 

Wirus brodawczaka odpowiedzialny za raka szyjki macicy, sromu, pochwy, zmiany przednowotworowe, rak odbytu, brodawki narządów płciowych.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA P/ COVID 19

 

ZAPRASZAMY NA SZCZEPIENIE P/COVID 19  OSOBY W WIEKU 60+, CHCĄCE PRZYJĄĆ II DAWKĘ PRZYPOMINAJĄCĄ. KONIECZNY JEST ODSTĘP CO NAJMNIEJ  4 MIESIĘCY OD PODANIA  I DAWKI PRZYPOMINAJĄCEJ.

ZE SZCZEPIENIA MOGĄ TAKŻE SKORZYSTAĆ OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 12 ROK ŻYCIA Z NIEDOBORAMI ODPORNOŚCI Z ZACHOWANIEM PODOBNEGO ODSTĘPU CZASOWEGO.

ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE W NASZYCH PLACÓWKACH LUB TELEFONICZNIE .

POCZĄTKOWO SZCZEPIENIA BĘDĄ REALIZOWANE W PUNKCIE SZCZEPIEŃ P/COVID 19 W PRZYCHODNI REJONOWEJ W ŻABNIE. W MIARĘ WZRASTAJĄCEGO ZAINTERESOWANIA SZCZEPIENIAMI URUCHOMIMY PUNKTY SZCZEPIEŃ W OŚRODKACH ZDROWIA W NIEDOMICACH ORAZ WIETRZYCHOWICACH.

PRZYJĘCIE DOTYCHCZASOWYCH SZCZEPIEŃ ORAZ PRZEBYCIE ZACHOROWANIA, ZWŁASZCZA W OKRESIE POWYŻEJ 6 MIESIĘCY NIE STANOWI DOSTATECZNEJ OCHRONY PRZED CIĘŻKIM PRZEBIEGIEM KOLEJNEGO ZACHOROWANIA.

DOMINUJĄCE OBECNIE WARIANTY OMIKRONA CECHUJĄ SIĘ DUŻĄ ZAKAŹNOŚCIĄ, CO OZNACZA ŻE OSOBA CHORA MOŻE PRZENIEŚĆ CHOROBĘ NAWET NA 20-30 OSÓB. ZACHOROWANIA MAJĄ NA SZCZĘŚCIE W WIĘKSZOŚCI  PRZEBIEG ŁAGODNY, DAJĄC OBJAWY ZE STRONY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH PRZYPOMINAJĄCE PRZEZIĘBIENIE. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄ BÓLE GARDŁA, BÓLE GŁOWY, STAN PODGORĄCZKOWY ORAZ KASZEL.

APELUJEMY O ROZSĄDNE ZACHOWANIE SIĘ W PRZYPADKU POSIADANIA  POWYŻSZYCH OBJAWÓW, POZOSTANIE PRZEZ OKOŁO 7 DNI W DOMU, PRZESTRZEGANIE ZASAD DYSTANS-DEZYNFEKCJA-MASECZKA W STOSUNKU DO OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KONTAKCIE. ZALECAMY WYKONANIE TESTU ANTYGENOWEGO SAMODZIELNIE LUB ZGŁOSZENIE SIĘ  DO LEKARZA. NIEPOWIKŁANY PRZEBIEG CHOROBY WYMAGA STOSOWANIA LECZENIA OBJAWOWEGO. ZDARZAJĄ SIĘ CIĘŻKIE PRZYPADKI WYMAGAJĄCE HOSPITALIZACJI. DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ OSÓB NAJSTARSZYCH, OBCIĄŻONYCH WIELOCHOROBOWOŚCIĄ.

W CHWILI OBECNEJ NIE OBOWIĄZUJE KWARANTANNA ANI IZOLACJA.

 

FORMULARZ ZAPISU NA TEST DLA WSPÓŁDOMOWNIKA OSOBY ZAKAŻONEJ

 

Na stronie Domowej Opieki Medycznej został uruchomiony specjalny formularz zapisu na test w kierunku SARS-CoV-2 dla współdomownika osoby zakażonej SARS-CoV-2. Formularz jest przeznaczony zarówno dla osób pełnoletnich, jak i dzieci. Powinien być wypełniony przez osobę zainteresowaną, a w przypadku dziecka przez rodzica lub opiekuna.

Od 15 12 2021 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby mieszkające z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, mimo szczepienia lub posiadania statusu ozdrowieńca, podobnie jak osoby nieszczepione lub nie będące ozdrowieńcami muszą poddać się testowi na obecność koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w przypadku osób dorosłych zlecenie na test generowane jest po wypełnieniu formularza na stronie DOM https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa i podpisaniu profilem zaufanym lub po kontakcie konsultanta (w przypadku braku podpisu profilem zaufanym). W przypadku dziecka obligatoryjne jest wykorzystanie Profilu Zaufanego.

W przepisach zapisano wprowadzenie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej. Warunkiem tym jest uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Osobom, które zostały skierowane na test w kierunku SARS-CoV-2, kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu.

Test w przypadku osób szczepionych lub będących ozdrowieńcami może być wykonany już w następnym dniu po uzyskaniu pozytywnego wyniku przez chorego domownika.

W stosunku do domowników nie posiadających takiego statusu najwcześniejszy termin to pierwszy dzień  po zakończeniu izolacji chorego współdomownika.

LEKARZE POZ SĄ ZOBOWIĄZANI DO WYSTAWIENIA SKIEROWANIA TYLKO DLA PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH DOJAZDU KARETKI WYMAZOWEJ, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH NIE MAJĄ TAKIEGO OBOWIĄZKU.

 

Nowe zasady obowiązkowej kwarantanny i testów domowników osób zakażonych SARS-CoV-2

 

15.12.2021 w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady dotyczące kwarantanny dla współmieszkańców (domowników) osób zakażonych SARS-CoV-2 przebywających w izolacji.

Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia uzyskania przez osobę zakażoną pozytywnego wyniku testu niezależnie od wcześniejszego szczepienia lub statusu ozdrowieńca.

Kwarantanna nakładana jest automatycznie z mocy prawa na wszystkich domowników zamieszkujących razem z osobą chorą na COVID-19 i trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby z dodatnim wynikiem badania.

 

Osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy mogą zostać zwolnione z obowiązkowej kwarantanny domowników pod warunkiem uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Test powinien być wykonany po stwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.

Rozporządzenie nie określa, kto powinien zlecić test dla domowników w takiej sytuacji ani nie podaje dokładnego czasu, w którym należy wykonać badanie.

Na stronie Domowej Opieki Medycznej gov.pl udostępniono formularz umożliwiający samodzielne zapisanie się na test domownika osoby zakażonej SARS-CoV-2: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika?fbclid=IwAR063mxfEXIw6XC-Aw8PEBQW-J_eEEWQVtRvwL_PzrnOSxGd6XawlwZFoX0

Na stronie formularza Ministerstwo Zdrowia informuje, że na test należy zgłosić się po otrzymaniu pozytywnego wyniku przez domownika. Badanie wykonane w tym samym dniu, w którym domownik uzyskał wynik pozytywny, nie zwalnia z kwarantanny. Oznacza to że w przypadku osób zaszczepionych lub ozdrowieńców może to być dzień następny.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami przez formularz nie można zamówić karetki wymazowej, a zlecenie na test w kierunku SARS-CoV-2 może wystawić każdy lekarz POZ oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Zasady kwarantanny domowników, którzy nie są zaszczepieni i nie mają statusu ozdrowieńca nie zmieniły się: jej skrócenie jest możliwe pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu molekularnego przez osobę odbywającą taką kwarantannę, wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby chorej zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.

Pełna treść rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002311/O/D20212311.pdf

 

Informacja dotycząca znaczenia testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-Cov-2

 

A. Pacjent u którego wystąpiły objawy sugerujące zachorowanie na covid 19 :

1. Test antygenowy dodatni potwierdza zachorowanie

2. Test antygenowy ujemny nie wyklucza zachorowania i wymaga powtórnej weryfikacji testem PCR. Jeżeli także on jest ujemny to dopiero wtedy należy uznać że mamy niskie prawdopodobieństwo zakażenia. Dodatni wynik PCR potwierdza zakażenie.

Pamiętaj, że ujemny test antygenowy nie wyklucza zakażenia. Jeżeli wykonałeś go we własnym zakresie i masz objawy infekcji zwróć się do lekarza o jego weryfikację testem PCR.

B. Pacjent bezobjawowy z kontaktu, badanie wykonane po co najmniej 7 dniach od kontaktuznaczenie interpretacyjne testów jest zgodne z powyższym.

C. Pacjent bezobjawowy wykonujący badanie przesiewowe

1. Test antygenowy ujemny nie wymaga dalszego potwierdzania testem PCR

2. Test antygenowy dodatni wymaga wykonania testu PCR i jeżeli jest ujemny to osoba badana ma niskie prawdopodobieństwo zakażenia. Jeżeli PCR jest dodatni to potwierdza zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Strony