Misja

Misją SG ZOZ w Żabnie jest pomaganie naszym pacjentom w podtrzymaniu i przywróceniu zdrowia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, profesjonalne działania profilaktyczne i rehabilitacyjne, a także zapewnienie całościowej opieki pacjentom przewlekle chorym o poważnym lub niekorzystnym rokowaniu i w stanach terminalnych.