Cennik badań analitycznych

Lp. Nazwa badania Cena
1. Pobranie materiału do badań 3,00 zł
2. Morfologia + płytki 5,00 zł
3. Morfologia + rozmaz 8,00 zł
4. Rozmaz manualnie 5,00 zł
5. Retikulocyty 4,00 zł
6. Eozynofilia bezwzględna 6,00 zł
7. OB 3,00 zł
8. Mocz – badanie ogólne 5,00 zł
9. Kał na pasożyty 8,00 zł
10 Kał – krew utajona 12,00 zł
11. Kał - lamblie 25,00 zł
12. Czas i wskaźnik protrombinowy 8,00 zł
13. Czas koalinowo-kefalinowy 8,00 zł
14. Fibrynogen 8,00 zł
15. Glukoza 5,00 zł
16. Test tolerancji glukozy 3 pkt. 75 g 15,00 zł
17. Test tolerancji glukozy 2 pkt. 10,00 zł
18. Cholesterol całkowity 5,00 zł
19. Trójglicerydy 5,00 zł
20. Lipidogram 16,00 zł
21. Mocznik 5,00 zł
22. Kreatynina 5,00 zł
23. Białko całkowite 5,00 zł
24. Proteinogram 20,00 zł
25. Bilirubina całkowita 5,00 zł
26. ALAT 5,00 zł
27. ASPAT 5,00 zł
28. Amylaza 5,00 zł
29. Fosfataza zasadowa 6,00 zł
30. GGTP 6,00 zł
31. CPK 9,00 zł
32. Kwas moczowy 5,00 zł
33. Sód 4,00 zł
34. Potas 4,00 zł
35. Wapń całkowity 5,00 zł
36. Fosfor nieorganiczny 5,00 zł
37. Żelazo 5,00 zł
38. Magnez 5,00 zł
39. Chlorki 6,00 zł
40. CRP 13,00 zł
41. TSH 15,00 zł
42. FT3 15,00 zł
43. FT4 15,00 zł
44. PSA 25,00 zł
45. B-HCG 25,00 zł
46. Testosteron 28,00 zł
47. Progesteron 22,00 zł
48. Estradiol 22,00 zł
49. Grupa krwi Rh 33,00 zł
50. Odczyn Coombsa (PTA) 33,00 zł
51. HIV 25,00 zł
52. Hbs 8,00 zł
53. Anty Hbs 27,00 zł
54. Anty HCV 25,00 zł
55. OWA (RPR) 7,00 zł
56. Prolaktyna 22,00 zł
57. Prolaktyna – po MTC 25,00 zł
58. FSH 20,00 zł
59. LH 20,00 zł
60. AFP 30,00 zł
61. CEA 30,00 zł
62. Ca 125 30,00 zł
63. Ca 19-9 32,00 zł
64. Ca 15-3 32,00 zł
65. ASO 13,00 zł
66. Anty TPO 45,00 zł
67. Anty TG 45,00 zł
68. HbA1C 35,00 zł