Katalog świadczeń diagnostycznych

(diagnostyka z zakresu POZ)
zleconych przez lekarza w oparciu o osobistą ocenę stanu zdrowia pacjenta, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej

BADANIA LABORATORYJNE

Badania hematologiczne

 • Morfologia krwi z rozmazem
 • Płytki krwi
 • Retikulocyty
 • OB
 • Poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)

Badania układu krzepnięcia

 • Wskaźnik protrombinowy (INR)
 • Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT
 • Fibrynogen

Badania biochemiczne

 • Sód
 • Potas
 • Wapń całkowity
 • Żelazo
 • Transferyna
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Glukoza
 • Test obciążenia glukozą (krzywa cukrowa)
 • Białko całkowite
 • Białko C-reaktywne (CRP)
 • Proteinogram
 • Albuminy
 • Kwas moczowy
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol LDL
 • Cholesterol HDL
 • Trójglicerydy
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Fosfataza alkaliczna
 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • Amylaza
 • Kinaza kreatynowa (CK)
 • Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • Czynnik reumatoidalny (RF)
 • Hormon tyreotropowy (TSH)

Badania immunochemiczne

 • Miano antystreptolizyn O (ASO)
 • Antygen HBs
 • VDRL

Badania moczu

 • Ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
 • Ilościowe oznaczanie białka
 • Ilościowe oznaczanie glukozy
 • Ilościowe oznaczanie wapnia
 • Ilościowe oznaczanie amylazy

Badania kału

 • Badanie ogólne
 • Pasożyty
 • Krew utajona - metodą immunochemiczną

Badania mikrobiologiczne

 • Posiew moczu z antybiogramem
 • Posiew wymazu z gardła
 • Ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badanie ultrasonograficzne

 • USG jamy brzusznej

Badania radiologiczne

 • RTG klp
 • RTG kończyn górnych i dolnych
 • RTG kręgosłupa
 • RTG miednicy
 • RTG czaszki i zatok
 • RTG przeglądowe jamy brzusznej

Badania kardiologiczne

 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Lekarz POZ może kierować również chorych jedynie na badania endoskopowe przewodu pokarmowego: kolonoskopię i gastroskopię.