Opieka całodobowa świadczona w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Opieka całodobowa sprawowana jest w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz przez cały czas w soboty, niedziele i święta i obejmuje opiekę lekarską i pielęgniarską w systemie ambulatoryjnym i wizyt domowych.
W wyjątkowych sytuacjach, kiedy pacjent nie jest w stanie (dysfunkcja narządów ruchu, przewlekła choroba uniemożliwiająca poruszanie się) dotrzeć do ambulatorium o własnych siłach, może skorzystać z wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki. W takim przypadku należy zamówić wizytę, dzwoniąc pod numer telefonu 14 644 33 22.

Opiekę całodobową dla mieszkańców Gminy Żabno i Wietrzychowice sprawują następująca placówka:

Zespół Opieki Zdrowotnej
33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1
nr tel: 14 644 33 22

W nagłym przypadku pacjent ma prawo skorzystać z usług w każdym ambulatorium świadczącym usługi w ramach opieki całodobowej. Spis na stronie: www. nfz-krakow.pl