INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA P/ COVID 19

 

ZAPRASZAMY NA SZCZEPIENIE P/COVID 19  OSOBY W WIEKU 60+, CHCĄCE PRZYJĄĆ II DAWKĘ PRZYPOMINAJĄCĄ. KONIECZNY JEST ODSTĘP CO NAJMNIEJ  4 MIESIĘCY OD PODANIA  I DAWKI PRZYPOMINAJĄCEJ.

ZE SZCZEPIENIA MOGĄ TAKŻE SKORZYSTAĆ OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 12 ROK ŻYCIA Z NIEDOBORAMI ODPORNOŚCI Z ZACHOWANIEM PODOBNEGO ODSTĘPU CZASOWEGO.

ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE W NASZYCH PLACÓWKACH LUB TELEFONICZNIE .

POCZĄTKOWO SZCZEPIENIA BĘDĄ REALIZOWANE W PUNKCIE SZCZEPIEŃ P/COVID 19 W PRZYCHODNI REJONOWEJ W ŻABNIE. W MIARĘ WZRASTAJĄCEGO ZAINTERESOWANIA SZCZEPIENIAMI URUCHOMIMY PUNKTY SZCZEPIEŃ W OŚRODKACH ZDROWIA W NIEDOMICACH ORAZ WIETRZYCHOWICACH.

PRZYJĘCIE DOTYCHCZASOWYCH SZCZEPIEŃ ORAZ PRZEBYCIE ZACHOROWANIA, ZWŁASZCZA W OKRESIE POWYŻEJ 6 MIESIĘCY NIE STANOWI DOSTATECZNEJ OCHRONY PRZED CIĘŻKIM PRZEBIEGIEM KOLEJNEGO ZACHOROWANIA.

DOMINUJĄCE OBECNIE WARIANTY OMIKRONA CECHUJĄ SIĘ DUŻĄ ZAKAŹNOŚCIĄ, CO OZNACZA ŻE OSOBA CHORA MOŻE PRZENIEŚĆ CHOROBĘ NAWET NA 20-30 OSÓB. ZACHOROWANIA MAJĄ NA SZCZĘŚCIE W WIĘKSZOŚCI  PRZEBIEG ŁAGODNY, DAJĄC OBJAWY ZE STRONY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH PRZYPOMINAJĄCE PRZEZIĘBIENIE. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄ BÓLE GARDŁA, BÓLE GŁOWY, STAN PODGORĄCZKOWY ORAZ KASZEL.

APELUJEMY O ROZSĄDNE ZACHOWANIE SIĘ W PRZYPADKU POSIADANIA  POWYŻSZYCH OBJAWÓW, POZOSTANIE PRZEZ OKOŁO 7 DNI W DOMU, PRZESTRZEGANIE ZASAD DYSTANS-DEZYNFEKCJA-MASECZKA W STOSUNKU DO OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KONTAKCIE. ZALECAMY WYKONANIE TESTU ANTYGENOWEGO SAMODZIELNIE LUB ZGŁOSZENIE SIĘ  DO LEKARZA. NIEPOWIKŁANY PRZEBIEG CHOROBY WYMAGA STOSOWANIA LECZENIA OBJAWOWEGO. ZDARZAJĄ SIĘ CIĘŻKIE PRZYPADKI WYMAGAJĄCE HOSPITALIZACJI. DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ OSÓB NAJSTARSZYCH, OBCIĄŻONYCH WIELOCHOROBOWOŚCIĄ.

W CHWILI OBECNEJ NIE OBOWIĄZUJE KWARANTANNA ANI IZOLACJA.