SZCZEPIENIE P/COVID 19

 

PRZEBIEG OD REJESTRCJI DO PRZYJĘCIA SZCZEPIONKI:

 

1. REJESTRACJA:
• OSOBISTA W PUNKCIE SZCZEPIEŃ
• INTERNETOWE KONTO PACJENTA
• INFOLINIA CAŁODOBOWA NR 989
• W TRAKCIE REJESTRACJI DOKONUJE SIĘ WYBORU TERMINU I MIEJSCA SZCZEPIENIA

2. TERMINY REJESTRACJI
• OD 15 01 2021 DLA PACJENTÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 80 LAT
• OD 22 01 2021 DLA PACJENTÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 70 LAT I NIE PRZEKROCZYLI 80 ROKU ŻYCIA

3. TERMIN ROZPOCZĘCIA SZCZEPIEŃ DLA PACJENTÓW 70 LAT I WIĘCEJ
• 25 01 2021

4. ZAPISY NA LISTĘ OSÓB CHĘTNYCH DO PRZYJĘCIA SZCZEPIONKI, KTÓRZY UKOŃCZYLI 18 ROK ŻYCIA :
• MOŻNA TO UCZYNIĆ ONLINE WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE POCZĄWSZY OD 15 01 2021. E - SKIEROWANIE ZNAJDZIE SIĘ W E-REJESTRACJI W TERMINIE ZGODNYM Z KWALIFIKACJĄ DO KONKRETNEGO ETAPU SZCZEPIENIA.

5. W USTALONYM TERMINIE I MIEJSCU NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE Z WŁASNĄ MASECZKĄ. NA TERENIE PUNKTU SZCZEPIEŃ NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD DEZYNFEKCJI I UTRZYMYWANIA DYSTANSU CO NAJMNIEJ 1,5 M

6. PO IDENTYFIKACJI TOŻSAMOŚCI NALEŻY PRZEJŚĆ DO POCZEKALNI, WYPEŁNIĆ ANKIETĘ ORAZ JĄ CZYTELNIE PODPISAĆ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI POPROSIĆ O POMOC PERSONEL MEDYCZNY.

7. Z ANKIETĄ NASTĘPUJE PRZEJŚCIE DO GABINETU LEKARSKIEGO W CELU PODDANIA SIĘ BADANIU KWALIFIKUJĄCEMU DO SZCZEPIENIA.

8. PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI PACJENT ZOSTAJE PODDANY SZCZEPIENIU

9. PO JEGO ODBYCIU OTRZYMUJE INFORMACJĘ O SZCZEPIENIU WRAZ Z TERMINEM ZGŁOSZENIA SIĘ NA PRZYJĘCIE DRUGIEJ DAWKI, PO CZYM UDAJE SIĘ NA POCZEKALNIĘ

10. PRZY BRAKU OBJAWÓW POWSTAŁYCH W NASTĘPSTWIE SZCZEPIENIA PO 15 MIN OBSERWACJI MOŻNA OPUŚCIĆ PUNKT SZCZEPIEŃ

11. W USTALONYM TERMINIE NALEŻY UDAĆ SIĘ DO TEGO SAMEGO PUNKTU SZCZEPIEŃ W CELU PRZYJĘCIA DRUGIEJ DAWKI

12. ZGODNIE Z CHARAKTERYSTYKĄ PRODUKTU LECZNICZEGO PEŁNĄ, OKOŁO 95% ODPORNOŚĆ PRZECIW WIRUSOWI SARS-COV-2 UZYSKUJE SIĘ W DRUGIM TYGODNIU PO PRZYJĘCIU DRUGIEJ DAWKI.