REJESTRACJA CHORYCH TYLKO TELEFONICZNIE

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU ZE ZNACZNYM PRZYROSTEM INFEKCJI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, OBEJMUJĄCYCH COVID 19, GRYPĘ, PARAGRYPĘ ORAZ WYWOŁANE WIRUSAMI RSV PROSI SIĘ O DOKONYWANIE REJESTRACJI CHORYCH TELEFONICZNIE.

POZWOLI TO UNIKNĄĆ KONTAKTU  BEZPOŚREDNIEGO CHOREGO INFEKCYJNEGO Z CHORYM NIEINFEKCYJNYM  ORAZ PACJENTEM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO SZCZEPIENIA.

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU KAŻDY CHORY Z OBJAWAMI INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH, OBJAWAMI OGÓLNYMI W POSTACI GORĄCZKI, OSŁABIENIA, BÓLI MIĘŚNIOWYCH  A TAKŻE Z OBJAWAMI ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO / BIEGUNKA, WYMIOTY / Z TOWARZYSZĄCYMI OBJAWAMI OGÓLNYMI WYMIENIONYMI POWYŻEJ POWINIEN ZOSTAĆ SKIEROWANY NA DIAGNOSTYKĘ W KIERUNKU COVID 19.

POSTĘPOWANIE POWYŻSZE DOTYCZY CHORYCH NIESZCZEPIONYCH, SZCZEPIONYCH – NIEZALEŻNIE OD RODZAJU SZCZEPIONKI, ILOŚCI DAWEK I CZASU JAKI UPŁYNĄŁ OD JEJ PRZYJĘCIA ORAZ OZDROWIEŃCÓW. UZASADNIENIEM TAKIEGO POSTĘPOWANIA JEST BRAK MOŻLIWOŚCI ZRÓŻNICOWANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH CHORÓB NA PODSTAWIE ZGŁASZANYCH OBJAWÓW KLINICZNYCH I BADANIA CHOREGO.

RÓWNOCZEŚNIE ZALECA SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZASAD DOTYCZĄCYCH DEZYNFEKCJI, NOSZENIA MASECZEK  W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU NIE MNIEJ NIŻ 1,5 METRA.

OSOBY ZDROWE, KTÓRE DO TEJ PORY NIE ZDECYDOWAŁY SIĘ NA SZCZEPIENIE P/COVID 19 ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY PROFILAKTYKI.