Podstawowe informacje dotyczące programu „Profilaktyka 40 plus”

 1. Program dotyczy osób od 40 roku życia
 2. Od 1 lipca po wypełnieniu ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań. Następnie pacjenci mogą zapisać się na badania w placówce, która realizuje program. Na dzień dzisiejszy trwa proces zgłaszania się podmiotów realizujących e skierowania. Zakłada się brak rejonizacji podobnie jak przy szczepieniach p/covid 19.
 3. Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na badania w ramach programu za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej.
 4. „Profilaktyka 40 plus” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
 5. PAKIET BADAŃ LABORATORYJNYCH BĘDZIE DOBIERANY INDYWIDUALNIE, STOSOWNIE DO OBCIĄŻENIA CZYNNIKAMI RYZYKA WYSTĄPIENIA ZABURZEŃ LIPIDOWYCH, CUKRZYCY ORAZ RAKA JELITA GRUBEGO.
  POZ NIE WYSTAWIA SKIEROWAŃ NA BADANIA.
 6. Pakiet badań dla kobiet zawiera: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale.
 7. Pakiet dla mężczyzn zawiera: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale oraz PSA (badanie w kierunku raka prostaty).
 8. Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera: pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę miarowości rytmu serca, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).
 9. Program „Profilaktyka 40 plus” będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.