Nowe zasady obowiązkowej kwarantanny i testów domowników osób zakażonych SARS-CoV-2

 

15.12.2021 w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady dotyczące kwarantanny dla współmieszkańców (domowników) osób zakażonych SARS-CoV-2 przebywających w izolacji.

Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia uzyskania przez osobę zakażoną pozytywnego wyniku testu niezależnie od wcześniejszego szczepienia lub statusu ozdrowieńca.

Kwarantanna nakładana jest automatycznie z mocy prawa na wszystkich domowników zamieszkujących razem z osobą chorą na COVID-19 i trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby z dodatnim wynikiem badania.

 

Osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy mogą zostać zwolnione z obowiązkowej kwarantanny domowników pod warunkiem uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Test powinien być wykonany po stwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.

Rozporządzenie nie określa, kto powinien zlecić test dla domowników w takiej sytuacji ani nie podaje dokładnego czasu, w którym należy wykonać badanie.

Na stronie Domowej Opieki Medycznej gov.pl udostępniono formularz umożliwiający samodzielne zapisanie się na test domownika osoby zakażonej SARS-CoV-2: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika?fbclid=IwAR063mxfEXIw6XC-Aw8PEBQW-J_eEEWQVtRvwL_PzrnOSxGd6XawlwZFoX0

Na stronie formularza Ministerstwo Zdrowia informuje, że na test należy zgłosić się po otrzymaniu pozytywnego wyniku przez domownika. Badanie wykonane w tym samym dniu, w którym domownik uzyskał wynik pozytywny, nie zwalnia z kwarantanny. Oznacza to że w przypadku osób zaszczepionych lub ozdrowieńców może to być dzień następny.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami przez formularz nie można zamówić karetki wymazowej, a zlecenie na test w kierunku SARS-CoV-2 może wystawić każdy lekarz POZ oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Zasady kwarantanny domowników, którzy nie są zaszczepieni i nie mają statusu ozdrowieńca nie zmieniły się: jej skrócenie jest możliwe pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu molekularnego przez osobę odbywającą taką kwarantannę, wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby chorej zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.

Pełna treść rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002311/O/D20212311.pdf