KOLEJNOŚĆ SZCZEPIEŃ

 

ETAP 0 : PRACOWNICY SEKTORA OCHRONY ZDROWIA ( CAŁOŚĆ PERSONELU, PRACOWNICY DPS, SANEPID, MOPS ), RODZICE WCZEŚNIAKÓW

ETAP I : PENSJONARIUSZE DPS, ZOL, ZOP I INNYCH MIEJSC STACJONARNEGO POBYTU; SENIORZY >60 RŻ POCZĄWSZY OD NAJSTARSZYCH; SŁUŻBY MUNDUROWE; NAUCZYCIELE

ETAP II : OSOBY PONIŻEJ 60 RŻ Z WIELOCHOROBOWOŚCIĄ; INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA; TRANSPORT; URZĘDY
CHOROBY PRZEWLEKŁE KWALIFIKUJĄCE DO II ETAPU : PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK, DEFICYTY NEUROLOGICZNE, CHOROBY PŁUC, CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH, NOWOTWORY, CUKRZYCA, NADCIŚNIENIE, NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA, CHOROBA WIEŃCOWA, OTYŁOŚĆ, PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY, MUCOWISCYDOZA, NIEDOBORY ODPORNOŚCIOWE, TALASEMIA, ANEMIA SIERPOWATA, CHOROBY ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD NIKOTYNY,

ETAP III : PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNICY SEKTORÓW ZAMKNIĘTYCH NA MOCY AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIAMI, NAKAZAMI I ZAKAZAMI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ; POWSZECHNE SZCZEPIENIE POZOSTAŁEJ POPULACJI