Informacja dotycząca znaczenia testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-Cov-2

 

A. Pacjent u którego wystąpiły objawy sugerujące zachorowanie na covid 19 :

1. Test antygenowy dodatni potwierdza zachorowanie

2. Test antygenowy ujemny nie wyklucza zachorowania i wymaga powtórnej weryfikacji testem PCR. Jeżeli także on jest ujemny to dopiero wtedy należy uznać że mamy niskie prawdopodobieństwo zakażenia. Dodatni wynik PCR potwierdza zakażenie.

Pamiętaj, że ujemny test antygenowy nie wyklucza zakażenia. Jeżeli wykonałeś go we własnym zakresie i masz objawy infekcji zwróć się do lekarza o jego weryfikację testem PCR.

B. Pacjent bezobjawowy z kontaktu, badanie wykonane po co najmniej 7 dniach od kontaktuznaczenie interpretacyjne testów jest zgodne z powyższym.

C. Pacjent bezobjawowy wykonujący badanie przesiewowe

1. Test antygenowy ujemny nie wymaga dalszego potwierdzania testem PCR

2. Test antygenowy dodatni wymaga wykonania testu PCR i jeżeli jest ujemny to osoba badana ma niskie prawdopodobieństwo zakażenia. Jeżeli PCR jest dodatni to potwierdza zakażenie wirusem SARS-CoV-2.