Informacja

Każdy pacjent, również bez infekcji  zgłaszający chęć wizyty u lekarza uzyska najpierw Teleporade pod nr telefonu:

SG ZOZ ŻABNO:
Rejestracja telefoniczna tel. 14 645 64 78
Centrala główna   REJESTRACJA-  ( wew. 22/ 24)

Dodatkowo numery umożliwiające wejście na Centralę (po połaczeniu należy wybrać nr wewnętrzny, który potrzebujemy):
tel. 14 645 64 38
tel. 14 645 47 11
tel. 14 645 65 57
tel. kom. 509 933 268

wew. 22/ 24  rejestracja
wew. 21 rehabilitacja
wew. 23 zabiegowy
wew. 26  poradnia gin.- położ.

WOZ Niedomice - 14 645 71 11 / 534 066 549
WOZ Łęg Tarnowski - 14 645 11 76 / 530 342 592

WOZ Otfinów - 14 645 23 13 / 536 132 002
GOZ Wietrzychowice - 14 641 80 08 / 533 797 388

 

W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ pacjent może  złożyć oświadczenie  przez telefon lub za pomocą innych systemów łączności (przesłać sms-em, drogą elektroniczą).

Pacjent ma prawo składania deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ drogą elektroniczą w postaci skanu poprawnie wypełnionej i odręcznie podpisanej deklaracji wyboru.

Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu  i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość  wystawienia zwolnienia lekarskiego , e- recepty, zlecenia  na zaopatrzenie w środki  pomocnicze np. pieluchomajtki, cewniki, sprzet stomijny  oraz skierowań na niektóre badania.

W sytuacjach kiedy to niezbędne pacjent w następstwie odbytej teleporady zostanie umówiony na wizytę gabinetową z podaniem daty i godziny jej realiazcji.

Pacjent zgłaszający się przed  planowymi zabiegami operacyjnymi otrzymuje od lekarza POZ  jedynie   skierowanie na EKG i kwalifikację internistyczną. Pozostałe badania są wykonywane na zlecenie podmiotu wykonującego zabieg operacyjny.

Skierowanie na oznaczenie poziomu kreatyniny przed badaniem tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI) nie jest przypisane do lekarza POZ. Wydaje je lekarz specjalista kierujący na badanie obrazowe (TK  lub MRI) .

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania  nie poźniej niż w dniu udzielenia świadczenia wykonywanego na podstawie tego skierowania.